SQL Server 2012 Stand-alone Kurulum

Yükleme Öncesi Yapmamız Gereken İşlemler. -Yükleme öncesi veritabanı ve logların tutulacağı diskleri ve gerekli disk alanlarını ayarlamalıyız. Veritabanı ve Log dosyalarının ayrı disklerde olması önerilir….