Rsync komutu UNIX / Linux yedekleme işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. rsync kaynak bir yerden etkili bir şekilde başka bir dosya ve dizinleri senkronize etmek için kullanılır. Yedekleme konumunu yerel sunucuda veya uzak bir sunucuda olabilir.

Önemli özellikleri

Hız: rsync İlk kez, kaynak ve hedef dizinler arasında tüm içeriği çoğaltır. Rsync en hızlı yedek alma komutudur.

Güvenlik: aktarım sırasında ssh protokolü kullanarak veri şifreleme sağlar.

Bant Genişliği: sırasıyla gönderme ve alma sonunda blok tarafından yerel rsync’in sıkıştırma ve veri bloğunun dekompresyon yapar. Yani rsync tarafından kullanılan bant genişliği, diğer dosya aktarım komutları ile karşılaştırıldığında, her zaman daha az olacaktır.

Komutun Kullanılışı: $ rsync options source destination

Örnek 1. Yedek Sunucuda İki Dizini Eşitlemek.

Bu işlem için rsync -zvr komutu kullanılır.

$ rsync -zvr /var/opt/installation/inventory/ /root/temp

building file list … done

sva.xml

svB.xml

.

sent 26385 bytes received 1098 bytes 54966.00 bytes/sec

total size is 44867 speedup is 1.63

$

Diğer bir örnel

-z sıkıştırmayı açar

 • -v verbose
 • -r indicates recursive

  Hedef dizinimize bakalım

  $ ls -l /var/opt/installation/inventory/sva.xml /root/temp/sva.xml

  -r–r–r– 1 bin bin 949 Jun 18 2009 /var/opt/installation/inventory/sva.xml

  -r–r–r– 1 root bin 949 Sep 2 2009 /root/temp/sva.xml

  Örnek 2. Rsync –a ile Kullanım.

  rsync option -a arşiv modu. -a seçeneği şu işlemi yapar,

  Doğrulama

  Kısayolları korur

  İzinleri korur

  Sahiplik ve groupları korur.

  $ rsync -azv /var/opt/installation/inventory/ /root/temp/

  building file list … done

  ./

  sva.xml

  svB.xml

  .

  sent 26499 bytes received 1104 bytes 55206.00 bytes/sec

  total size is 44867 speedup is 1.63

  $

  Komut sonucu aşağıdaki şekilde bakalım.

  $ ls -l /var/opt/installation/inventory/sva.xml /root/temp/sva.xml

  -r–r–r– 1 root bin 949 Jun 18 2009 /var/opt/installation/inventory/sva.xml

  -r–r–r– 1 root bin 949 Jun 18 2009 /root/temp/sva.xml

  Örnek 3. Yanlızca Bir Dosya Yedeklemek

  $ rsync -v /var/lib/rpm/Pubkeys /root/temp/

  Pubkeys

  sent 42 bytes received 12380 bytes 3549.14 bytes/sec

  total size is 12288 speedup is 0.99

  Örnek 4. Uzak Sunucuya Kopyalama

  $ rsync -avz /root/temp/ thegeekstuff@192.168.200.10:/home/thegeekstuff/temp/

  Password:

  building file list … done

  ./

  rpm/

  rpm/Basenames

  rpm/Conflictname

  sent 15810261 bytes received 412 bytes 2432411.23 bytes/sec

  total size is 45305958 speedup is 2.87

  Örnek 5. Uzak Sunucudan Yerel Sunucuya Kopyalama

  $ rsync -avz thegeekstuff@192.168.200.10:/var/lib/rpm /root/temp

  Password:

  receiving file list … done

  rpm/

  rpm/Basenames

  .

  sent 406 bytes received 15810230 bytes 2432405.54 bytes/sec

  total size is 45305958 speedup is 2.87

  Örnek 6. Ssh ile Uzak Sunucuyla Senkronizasyon.

  $ rsync -avz -e ssh thegeekstuff@192.168.200.10:/var/lib/rpm /root/temp

  Password:

  receiving file list … done

  rpm/

  rpm/Basenames

  sent 406 bytes received 15810230 bytes 2432405.54 bytes/sec

  total size is 45305958 speedup is 2.87

  Örnek 7. Hedefde Değişmiş Olanları Engelleyerek Kopyalama

  $ ls -l /root/temp/Basenames

  total 39088

  -rwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 2 11:35 Basenames

  $ rsync -avzu thegeekstuff@192.168.200.10:/var/lib/rpm /root/temp

  Password:

  receiving file list … done

  rpm/

  sent 122 bytes received 505 bytes 114.00 bytes/sec

  total size is 45305958 speedup is 72258.31

  $ ls -lrt

  total 39088

  -rwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 2 11:35 Basenames

  Örnek 8. Sadece klasör ağacını kopyalama

  Bu işlem için rsync -d parametresi kullanılır.

  $ rsync -v -d thegeekstuff@192.168.200.10:/var/lib/ .

  Password:

  receiving file list … done

  logrotate.status

  CAM/

  YaST2/

  acpi/

  sent 240 bytes received 1830 bytes 318.46 bytes/sec

  total size is 956 speedup is 0.46

  Örnek 9. Rsync Progress Transfer Detayı ile Kopyalama

  Bu işem için rsync –progress parametresi kullanılır.

  $ rsync -avz –progress thegeekstuff@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ /root/temp/

  Password:

  receiving file list …

  19 files to consider

  ./

  Basenames

  5357568 100% 14.98MB/s 0:00:00 (xfer#1, to-check=17/19)

  Conflictname

  12288 100% 35.09kB/s 0:00:00 (xfer#2, to-check=16/19)

  .

  .

  .

  sent 406 bytes received 15810211 bytes 2108082.27 bytes/sec

  total size is 45305958 speedup is 2.87

  Örnek10. Hedefte Fazla Dosyaları Silerek Kopyalama

  Hedefte kaynaktan farklı dosyalar varsa siler.

  –delete parametresi ile kullanılır.

  directory.

  # Kaynakta farklı yeni bir dosya oluşturalım.

  $ > new-file.txt

  $ rsync -avz –delete thegeekstuff@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ .

  Password:

  receiving file list … done

  deleting new-file.txt

  ./

  sent 26 bytes received 390 bytes 48.94 bytes/sec

  total size is 45305958 speedup is 108908.55

  Kopyalama sonrasında new-file.txt dosyasının silindiğini göreceğiz.

  Example 11. Hedefte Yeni Dosya Oluşturmadan

  Kullanım için –existing parametresini kullanacağız.

  new-file.txt isimli bir dosya oluşturalım.

  [/var/lib/rpm ]$ > new-file.txt

  Komutumuzu yazalım.

  $ rsync -avz –existing root@192.168.1.2:/var/lib/rpm/ .

  root@192.168.1.2’s password:

  receiving file list … done

  ./

  sent 26 bytes received 419 bytes 46.84 bytes/sec

  total size is 88551424 speedup is 198991.96

  Kaynaka baktığımızda new-file.txt dosyasının olmadığını görürüz.

  Example 14. Büyük Dosyaları Engelleyerek Yedekleme

  Kullanım için rsync –max-size parametresi kullanılır.

  $ rsync -avz –max-size=’100K’ thegeekstuff@192.168.200.10:/var/lib/rpm/ /root/temp/

  Password:

  receiving file list … done

  ./

  Conflictname

  Group

  Installtid

  Name

  Sha1header

  Sigmd5

  Triggername

  sent 252 bytes received 123081 bytes 18974.31 bytes/sec

  total size is 45305958 speedup is 367.35

  max-size=100K üzerindeki dosyalar kopyalanmayacaktır.

  Yazar: Önsel AYDIN   
  Http://www.mslinuxtr.com/yazarlar


(1137)

the author

1975 de Giresunda doğdum. Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği eğitimi aldım. Windows 95 den beri bilişim sektöründeyim. Windows 2000 zamanında çeşitli Microsoft sertifika eğitimleri aldım.8 Yıl Elçi Fende Eğitimci ve Bilgi İşlem Müdürlüğü yaptım. Turcom/Arıtech/Entegres gibi teknolojide öncü firmalarda çalıştım. Şu an IT/IS ProjectManager olarak bilişim sektöründeki faaliyetlerime devam etmekteyim. Bu devamlı gelişen güncellenen dev sektörde bir nebze sizlere yardımcı olmak amacıyla yazılarımı ve tecrübelerimi aktarmaktan mutluluk duyacağım.

No comments yet.

Bir Cevap Yazın