Bu yazımızda Netbeans IDE ile Java dilini kullanarak Sql servera bağlanmak, veri çekmek gibi işlemlere değineceğiz. Uygulama olarak bir login ekranı kurguladım. Ayrıca kodlamada scriptles, sayfa include gibi tekniklere de değinmiş olacağız.

Öncelikle yeni bir Web Application oluşturalım.


Projemin adını Ürünler olarak belirledim.


Server olarak GlassFish ve Java EE 7 kullanacağım. Finish diyerek işlemi tamamlıyorum.


Oluşan projemize images ve include isimli iki adet folder oluşturalım.


İnclude içine yeni bir menu.jsp ve loginbox.jsp isimli sayfası oluşturalım.


Source Packages Klasörünün içine User isimli paket adıda myP olan bir java class oluşturalım. Aşağıdaki gibi User.java oluşmuş olmalı.


Görüntüdeki gibi 3 string oluşturuyoruz. Birinin üzerine sağ click Refactor + Encapsulate Fields… komutu ile 3 değişkeninde

Getter ve seter oluşmasını sağlayalım.


Bu getter ve setter oluşması için diğer bir yolda stringlerden birine sağ click insert Code komutuyla oluyor.Aşağıdaki gibi kodlamanın oluşmuş olması gerekiyor. En alttaki metodu ben ekledim.

package myP;

public class User {

private String Ad;

private String Soyad;

private String KullaniciAdi;

public String getAd() {

return Ad;

}

public void setAd(String Ad) {

this.Ad = Ad;

}

public String getSoyad() {

return Soyad;

}

public void setSoyad(String Soyad) {

this.Soyad = Soyad;

}

public String getKullaniciAdi() {

return KullaniciAdi;

}

public void setKullaniciAdi(String KullaniciAdi) {

this.KullaniciAdi = KullaniciAdi;

}

@Override

public String toString()

{

return “Hoşgeldiniz” + Ad;

}

}

User.java dosyamıza sağ click Compile File yada F9 yapıyoruz.


Loginbox.jsp sayfamıza geri geliyoruz ve aşağıdaki şekilde güzenliyoruz.

<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8″%>

<%@page import=”myP.User”%>

<%

User user=(User)session.getAttribute(“userInfo”);

if(user==null)

{

//login değilsin

%>

<a href=”./login.jsp”> Giriş Yap </a>

<%

}

else

{

//Login Olmuş

%>

<%=user.toString()%>,<a href=”./logout.jsp”>Çıkış</a>

<%

}

%>

Menu.jsp dosyamıza geri dönelim ve aşağıdaki şekilde düzenleyelim.

<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8″%>

<table width=”100%” cellpading=”0″ border=”1″>

<tr>

<td>

<div id=”nav-menu”>

<ul>

<li><a href=”./index.jsp”>Ana Sayfa</a></li>

<li><a href=”./urunler.jsp”>Ürünler</a></li>

<li><a href=”./iletisim.jsp”>İletişim</a></li>

<li><a href=”./hakkimizda.jsp”>Hakkımızda</a></li>

</ul>

</div>

</td>

<td align=”right” style=”padding-right:4px;”>

<jsp:include page=”loginbox.jsp” />

</td>

</tr>

</table>

İndex.jsp dosyamıza geri dönelim ve aşağıdaki şekilde düzenleyelim.

<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8″%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns:h=”http://xmlns.jcp.org/jsf/html” xmlns:f=”http://xmlns.jcp.org/jsf/core”>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

<title>Ürünler-Ana sayfa</title>

</head>

<body>

<center>

<table id=”icerikTablosu” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>

<tr>

<td>

<img src=”./images/web_header1.png” alt=”Ürünler Logosu”/>

</td>

</tr>

<tr>

<td height=”25″>

<jsp:include page=”./include/menu.jsp”></jsp:include>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign=”top”>

İçerik Burada yer alacaktır.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Sayfa alt bilgileri burada olacak.

</td>

</tr>

</table>

</center>

</body>

</html>

Sıradaki işlemimiz Sql Server a Management Studio ile bağlanıp veritabanımızda tbl_Users isimli bir tablo olacak. Burada sql servera bağlanabildiğinizi düşünerek test_db veritabanımdaki Table kategorisine sağ click ile New Table komutunu çalıştıracağım.


Tablom aşağıdaki gibi olacak. UserId alanında primaryKey ve Identity yes yapmayı unutmayalım.


tblUser tabloma bir select atarak kullanıcılarıma bakacağım. Sizlerde birkaç satır kullanıcı ekleyin.


Bu Sql servera java içinden bağlanmak için jdbc driver eklemem gerekiyor. Library kategorisine sağ click Add JAR/Folder… komutuna tıklıyorum. sqljdbc4.jar dosyamı seçip

İşlemi tamamlıyorum.


Şimdi sırada login.jsp sayfamızı oluşturmaya geldi. Web Pages kategorisine sağ click yapıp yeni bir jsp ekliyorum.

<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8″%>

<%@page import=”java.sql.*” %>

<%@page import=”com.microsoft.sqlserver.jdbc.*” %>

<%@page import=”myP.User” %>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

<title>JSP Page</title>

</head>

<body>

<center>

<table id=”icerikTablosu” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>

<tr>

<td>

<img src=”./images/web_header1.png” alt=”Ürünler Logosu”/>

</td>

</tr>

<tr>

<td height=”25″>

<jsp:include page=”./include/menu.jsp”></jsp:include>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign=”top”>

<form action=”./login.jsp” method=”POST”>

<fieldset>

<legend>

Kullanıcı Girişi

</legend>

</fieldset>

<table>

<tr>

<td width=”100″ align=”right”>

<b>Kullanıcı Adı:</b>

</td>

<td>

<input type=”text” name=”userName” />

</td>

</tr>

<tr>

<td width=”100″ align=”right”>

<b>Şifre:</b>

</td>

<td>

<input type=”password” name=”password” />

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=”2″>

<input type=”submit” value=”Login” />

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=”2″>

<%

String pageBack=request.getParameter(“returnUrl”);

String userName=request.getParameter(“userName”);

String password=request.getParameter(“password”);

if(userName!=null)

{

SQLServerDataSource db=new SQLServerDataSource();

db.setDatabaseName(“test_db”);

db.setServerName(“ONCELL-PC”);

db.setUser(“sa”);

db.setPassword(“1234”);

Connection con=db.getConnection();

PreparedStatement sorgu=con.prepareStatement(

“select FirstName,LastName from tblUser where UserName=? and Password=?”);

sorgu.setString(1, userName);

sorgu.setString(2, password);

ResultSet sonuc=sorgu.executeQuery();

if(sonuc.next())

{

User user=new User();

user.setKullaniciAdi(userName);

user.setAd(sonuc.getString(“FirstName”));

user.setSoyad(sonuc.getString(“LastName”));

session.setAttribute(“userInfo”, user);

if(pageBack!=null)

{

response.sendRedirect(“/Urunler/”+pageBack);

}

else

{

response.sendRedirect(“/Urunler/index.jsp”);

}

}

else

{

%>

Kullanıcı Bulunamadı…

<%

}

sonuc.close();

sorgu.close();

con.close();

}

%>

</td>

</tr>

</table>

</form>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Sayfa alt bilgileri burada olacak.

</td>

</tr>

</table>

</center>

</body>

</html>

Sırada logout.jsp dosyamızı oluşturalım. Kullanıcımız çıkış yapacağı zaman bu sayfaya yönlendireceğiz. Sayfamızı aşağıdaki şekilde düzenleyelim.


<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8″%>

<%

session.setAttribute(“userInfo”, null);

response.sendRedirect(“./index.jsp”);

%>

Uygulamamızı çalıştırdığımızda yanlış ve doğru kullanıcı adı ve şifreleri girerek denemeler yaptım. Sonuç mükemmel. Bir dahaki java makalesinde görüşmek dileğiyle.

(666)

the author

1975 de Giresunda doğdum. Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği eğitimi aldım. Windows 95 den beri bilişim sektöründeyim. Windows 2000 zamanında çeşitli Microsoft sertifika eğitimleri aldım.8 Yıl Elçi Fende Eğitimci ve Bilgi İşlem Müdürlüğü yaptım. Turcom/Arıtech/Entegres gibi teknolojide öncü firmalarda çalıştım. Şu an IT/IS ProjectManager olarak bilişim sektöründeki faaliyetlerime devam etmekteyim. Bu devamlı gelişen güncellenen dev sektörde bir nebze sizlere yardımcı olmak amacıyla yazılarımı ve tecrübelerimi aktarmaktan mutluluk duyacağım.

1 Readers Commented

Join discussion
  1. MsLinuxTR on 23 Ekim 2014

    Eline saglık kardeşim

Bir Cevap Yazın