Exchange Server 2010 Database Availability Group ‘da bir database kopyasını aktifleştirmek istediğinizde aşağıdaki hatayı alabilirsiniz


Error:
An Active Manager operation failed. Error The database action failed. Error: An error occurred while trying to validate the specified database copy for possible activation. Error: Database copy

‘Mailbox DB’ on server ‘Server’ has content index catalog files in the following state: ‘Failed’..

An Active Manager operation failed. Error An error occurred while trying to validate the specified database copy for possible activation. Error: Database copy ‘Mailbox DB’ on server

‘Server’ has content index catalog files in the following state: ‘Failed’..
Click here for help… http://technet.microsoft.com/en-US/library/ms.exch.err.default(EXCHG.141).aspx?v=14.2.247.1&t=exchgf1&e=ms.exch.err.Ex92D94B

Exchange Management Shell command attempted:
Move-ActiveMailboxDatabase -Identity ‘Mailbox DB’ -ActivateOnServer ‘Server’ -MountDialOverride ‘None’

Elapsed Time: 00:00:00

Bu hatanın nedeni,  database ‘e ait contentindexstate durumu’nın Failed görünmesidir. Database durumunu kontrol etmek için, aşağıdaki ps cmdlet’ni çalıştıralım

[PS] C:\>Get-MailboxDatabaseCopyStatus | fl name, contentindexstate


Hatayı düzeltmek için ise aşağıdaki ps cmdlet’ini çalıştıralım

[PS] C:\>Update-MailboxDatabaseCopy “Mailbox DB\Server” -CatalogOnly

Update-MailboxDatabaseCopy ardından contentindexstate healty duruma gelecektir.


Şimdi database kopyasını tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Yazar: Osman BAGISLANAN
Http://www.mslinuxtr.com/yazarlar

(619)

the author

Netaş Aş. de Sistem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. 2001 den bu yana BT sektöründeyim. Bu zamanın büyük bir kısmında Sistem Entegratörlüğü yapan Bilişim firmalarında proje ve sistem kurulum departmanlarında çalıştım. Birçok firmada Microsoft ürünleriyle ilgili sistem kurulum projelerinde bulundum. 2012 den bu yana kendi bloğum olan MSLİNUXTR de deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Ayrıca 2013 başlarından bu yana da MSHOWTO ailesinin bir üyesiyim.

No comments yet.

Bir Cevap Yazın