(Örnek:Ev Bilgisayarımızdan) 1. Control Panel(Denetim Masası) den Network and Sharing Center(Ağ Paylalım Merkezi) açıyoruz 2. Change adapter settings(Bağlaştırıcı Ayarlarını Değiştir) komutuna tıklıyoruz. 3. Alt+Fyada File(Dosya) menüsünden New Incoming connection… komutuna tıklıyoruz. 4. Bağlanması istenilen kullanıcı hesabı seçilip Next(İleri) komutlarına tıklıyoruz. 5. Burda mevcut kutucuğun dolu olması gerekiyor. Next komutuna tıklıyoruz. 6. İstenilen protokol seçilip Allow Access
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account