Server 2012 R2 Kernel-EventTracing Error Event ID :2 (Session “” failed to start with the following error: 0xC0000022) Hatası ve Çözümü

Server 2012 R2 üzerinde Server 2012 R2 Kernel-EventTracing Error Event ID :2 (Session “” failed to start with the following error: 0xC0000022) hatasını aldıgınız sırasıyla aşagıdakı adımları uygularsanız hatanın tekrarlamadıgını görebilirsiniz.         1.) Cmd Promptu Run As Administrator olarak çalıstırın. Sırasıyla aşagıdaki komutları uygulayıp enterlayın.     Takeown /f c:\windows\inf    
Complete Reading

Create AccountLog In Your Accounterror: Copy Disable...